Alians Ewangeliczny w Polsce - AE-WP

Geographic Location
Europe Poland

Phone Number
+48 508 180 044

Vision

 

The Evangelical Alliance in Poland

Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją międzykościelną zrzeszającą kościoły i inne związki wyznaniowe o charakterze ewangelicznym.

W trosce o jedność duchową, chrześcijańskie współdziałanie i wspólne świadectwo, my, chrześcijanie ewangeliczni z różnych wspólnot kościelnych
i organizacji parakościelnych, wyznający ewangeliczne zasady wiary, wezwani do oddawania chwały Wszechmogącemu Bogu oraz głoszenia Ewangelii o zbawieniu i czynienia ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, w Imię Boże powołujemy Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizację międzykościelną chrześcijaństwa ewangelicznego w naszym Kraju.

--------------------

https://www.europeanea.org/national-evangelical-alliances/

Poland

Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Kaminski
General Secretary

kaminski@kz.pl  
www.aliansewangeliczny.pl

 


Issue Focus
Representation, Evangelical Alliance